13 de març de 2009

“Ja fa un any que parlem del Pescaturisme”

No només no s’ha avançat res sinó que es proposa un projecte de llei de pesca marítima en que tots els professionals del sector hi estan en contra i, per més inri, no es contempla el Pescaturisme.