3 de febrer de 2010

Temes clau per al desenvolupament econòmic d’Arenys (I)

El primer, per triar-ne un, podria ser la reforma del Mercat Municipal. Ja fa massa temps que se’n parla i es genera força expectativa, però no acaba de fer-se realitat. Des que tinc memòria política, sento a dir que el mercat s’ha de reformar, i és cert que s’ha de fer i quan més és trigui, pitjor, ja que la situació del teixit productiu intern estarà més deteriorat.

Vull recordar que l’actual tripartit, en el seu famós PAM (Pla d’Actuació Municipal), a deia que a finals del 2009 la reforma seria una realitat i que el nou mercat es podria inaugurar. Els fets avalen que això no ha estat així i a hores d’ara, encara, el més calent és a l’aigüera. És a dir, està tal com ho va deixar l’anterior govern liderat per CIU, ara farà 3 anys. O millor dit, pitjor, ja que, segons les darreres consultes als responsables de les parades, cada cop són menys favorables a la rehabilitació que no pas ho eren abans, i en part és lògic. En primer lloc, el desencís de tants anys marejant la perdiu i per altra banda, la situació econòmica d’avui no és la de tres anys enrere i evidentment ho complica més el fet de trobar inversors per participar-hi oferint el complement comercial que li cal.

Nosaltres, com a grup de CIU, ho hem dit i així ho varem fer constar en acta en el darrer ple de pressupostos i ho mantenim. Donarem suport perquè es faci la rehabilitació del Mercat perquè entenem que és el motor i revulsiu que li cal a la nostra estimada Riera. Malauradament, si no s’hi fa res caurà en decadència i quan més triguem a reaccionar més difícil serà la recuperació.

Ara bé, el que sí hem manifestar al regidor responsable és que no compartim que venguin fum -cosa a la qual, per altra banda, ja ens hi tenen acostumats-, en relació a la revista municipal ATR del mes de novembre. Un cop més, es fa allò que no s’ha de fer mai en política que és enganyar i dir que la reforma ja està a punt, quan el que està a punt és tornar a començar a fer projectes que només serveixen per marejar la perdiu. Fa tres anys ja hi havia un avantprojecte i, si realment hi hagués hagut voluntat i capacitat de lideratge, a hores d’ara potser sí que estaríem a punt d’inaugurar o fins i tot ja hauríem estrenat el nou mercat...

Però malgrat, tot nosaltres donarem suport al regidor perquè el projecte arribi a bon port, perquè entenem que és un equipament clau per al futur del nostre teixit comercial urbà i perquè a la nostra Riera li calen tots els ajuts possibles per no morir comercialment. No goso ni imaginar un centre urbà com la nostra Riera sense comerç; tindríem un poble sense ànima, sense vida. Fa temps la Generalitat, en un eslògan que opino que era molt fidel a la realitat, deia: “El comerç és vida” Lluitem, doncs, perquè sigui així.

En continuarem parlant.